PN-EN 14540:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14540+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Węże pożarnicze -- Węże nie przesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych

Zakres

Określono wymagania i metody badań dla węży nie przesiąkających, płasko składanych, stosowanych w hydrantach wewnętrznych. Węże są przeznaczone do stosowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 MPa, w zakresie średnic wewnętrznych od 25 mm do 52 mm. Norma ma zastosowanie jedynie do węży z przeznaczeniem pożarniczym, do użytkowania przy minimalnej temperaturze otoczenia -20 stopni C w normalnych warunkach i -30 stopni C w warunkach klimatu zimniejszego. Węże spełniające wymagania niniejszej normy powinny być stosowane z łącznikami spełniającymi wymagania odpowiednich norm krajowych dotyczących łączników

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14540:2007 - wersja angielska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże nie przesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych
Data publikacji 02-08-2007
Data wycofania 17-01-2008
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14540:2004+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14540:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.040.70
Zastąpiona przez PN-EN 14540+A1:2008 - wersja polska