PN-EN 14540:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Węże pożarnicze -- Węże nieprzepuszczające wody, płasko składane do hydrantów wewnętrznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań węży nieprzepuszczających wody, płasko składanych, stosowanych w hydrantach wewnętrznych. Węże są przeznaczone do stosowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 MPa w zakresie średnic wewnętrznych od 25 mm do 52 mm.
Norma ma zastosowanie jedynie do węży z przeznaczeniem pożarniczym, do użytkowania przy minimalnej temperaturze otoczenia -20 ºC w normalnych warunkach i -30 ºC w warunkach klimatu zimniejszego.
Węże spełniające wymagania niniejszej normy powinny być stosowane z łącznikami spełniającymi wymagania odpowiednich norm krajowych dotyczących łączników.
Do węży stosowanych w warunkach morskich i/lub środowisku agresywnym z hydrantami montowanymi na ścianie jak określa norma EN 671-2 można zastosować wymagania niniejszej normy.
UWAGA Wartości ciśnienia na ciśnieniomierzu są podawane w megapaskalach.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14540:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże nieprzepuszczające wody, płasko składane do hydrantów wewnętrznych
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14540:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14540+A1:2008 - wersja polska
ICS 13.220.10, 23.040.70