PN-EN 54-30:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 30: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów tlenku węgla i ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych wielodetektorowych czujek pożarowych, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków (patrz EN 54-1:2011), zawierających w jednej obudowie mechanicznej co najmniej jeden detektor tlenku węgla i co najmniej jeden detektor ciepła, gdzie ogólna wydajność wykrywania pożaru jest określana z wykorzystaniem kombinacji wykrytych zjawisk.
Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) wielodetektorowych czujek pożarowych wykorzystujących kombinację detektorów tlenku węgla i ciepła, na zgodność z niniejszą EN.
Wielodetektorowe czujki pożarowe wykorzystujące detektory tlenku węgla i ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy
(np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa badania lub metody oceny).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-30:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 30: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów tlenku węgla i ciepła
Data publikacji 12-05-2015
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-30:2015 [IDT]
ICS 13.220.20