PN-EN 54-16:2011 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz kryteria oceny central dźwiękowych systemów ostrzegawczych (CDSO), stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej, instalowanych w budynkach, gdzie sygnał ostrzegawczy podawany jest w postaci tonu (-ów) albo komunikatu głosowego (-ych), albo w obu postaciach. Podano też sposoby oceny zgodności urządzeń z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-16:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Data publikacji 17-01-2011
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-16:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-16:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20