PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

Zakres

Wprowadzono dodatkowe wymagania dla central kontrolowanych programowo oraz wprowadza kilka zmian prostujących błędy i lepiej odzwierciedlających aktualny stan wiedzy. Zmieniono opisy badań EMC na zgodność z normą EN 50130-4 a także wprowadza redakcyjne i techniczne zmiany w celu lepszej zrozumiałości normy. Dodano załącznik ZA, który jest integralną częścią dokumentu harmonizuje normę z dyrektywą 89/106/EWG

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
Data publikacji 26-09-2007
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-2:1997/A1:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20, 13.320