PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Data publikacji 23-05-2006
Data wycofania 23-09-2020
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza CEN/TS 54-14:2004 [IDT]
ICS 13.220.20