PN-EN 54-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz funkcjonalność central sygnalizacji pożarowej stosowanych w systemach wykrywania pożaru i alarmowania. Opisano odbieranie, przetwarzanie i przesyłanie pożarowych sygnałów alarmowych, sygnałów o uszkodzeniach, sygnałów związanych ze stanami blokowania i testowania centrali. Opisano wejścia i wyjścia centrali do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi i urządzeniami przeciwpożarowymi. Podano wymagania dotyczące badań środowiskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-2:2002 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
Data publikacji 28-01-2002
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-2:1997 [IDT], EN 54-2:1997/AC:1999 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-E-08350-2:1998 - wersja polska
ICS 13.220.20, 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 54-2:2002/A1:2007E, PN-EN 54-2:2002/A1:2007P