PN-EN 54-27:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 27: Kanałowe czujki dymu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria skuteczności czujek, które wykrywają dym w kanałach wentylacyjnych w budynkach, jako część systemu sygnalizacji pożarowej lub jako część uruchamiającego system ochrony przeciwpożarowej.
Kanałowe czujniki dymu o szczególnych cechach i opracowane dla poszczególnych ryzyk, nie są objęte tym dokumentem.
UWAGA Niektóre rodzaje detektorów zawierają materiały radioaktywne. Wymogi krajowe dotyczące ochrony przed promieniowaniem różnią się między poszczególnymi państwami członkowskimi, i nie są określone w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-27:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 27: Kanałowe czujki dymu
Data publikacji 28-04-2015
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-27:2015 [IDT]
ICS 13.220.20