PN-EN 54-28:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 28: Czujki ciepła liniowe niekasowalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy liniowych niekasowalnych czujek ciepła, składających się z elementu czułego wykorzystującego sensorowy kabel elektryczny podłączony do układu nadzorującego czuły element, albo bezpośrednio albo przez moduł interfejsu do centrali sygnalizacji pożarowej, przeznaczonej do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej, instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków oraz w inżynierii lądowej (patrz EN 54-1:2011).
Niekasowalny element czuły ma stałą temperaturę progu alarmowego i nie rozróżnia stanu zwarcia od stanu alarmowego.
Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i kryteria oceny właściwości, odpowiednie metody badań i przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) liniowych niekasowalnych czujek ciepła zgodnych z niniejszą Normą Europejską.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy również liniowych niekasowalnych czujek ciepła przeznaczonych do stosowania w miejscowej ochronie instalacji przemysłowych i urządzeń.
Liniowe niekasowalne czujki ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte tą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-28:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 28: Czujki ciepła liniowe niekasowalne
Data publikacji 14-06-2016
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-28:2016 [IDT]
ICS 13.220.20