PN-EN 671-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

Zakres

Podano wymagania i metody badań, dotyczące budowy i parametrów użytkowych hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym, stale przyłączonych do zasilania wodą, przeznaczonych do instalowania w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu użycia przez ich użytkowników. Podane wymagania mogą mieć inne zastosowanie, np. w okrętownictwie lub w środowiskach agresywnych, lecz w takich przypadkach niezbędne mogą być dodatkowe wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 671-2:2012 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
Data publikacji 07-03-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 671-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 671-2:2002 - wersja polska, PN-EN 671-2:2002/A1:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07P