PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych, utrzymujących je w sprawności, tak aby służyły dalej celowi, dla którego zostały wyprodukowane, dostarczone i zainstalowane, tzn. zapewnieniu pierwszych działań związanych ze zwalczaniem pożaru zanim zostaną wprowadzone skuteczniejsze środki. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do instalacji zwijania węża i instalacji węży we wszystkich typach budynków, niezależnie od sposobu użytkowania budynków.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym
Data publikacji 15-07-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 671-3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 671-3:2002 - wersja polska
ICS 13.220.10