PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym

Zakres

Podano zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych, utrzymujących je w sprawności, tak aby służyły dalej celowi, dla którego zostały wyprodukowane, dostarczone i zainstalowane, tzn. zapewnieniu pierwszych działań związanych ze zwalczaniem pożaru zanim zostaną wprowadzone skuteczniejsze środki

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym
Data publikacji 15-07-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 671-3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 671-3:2002 - wersja polska
ICS 13.220.10