PN-EN 671-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym

Zakres

Podano zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych w utrzymujących je w sprawności, wyprodukowanych, dostarczonych lub zainstalowanych w celu zapewnienia pierwszej interwencji na wypadek zwalczania pożaru, zanim zostaną wprowadzone skuteczniejsze środki. Podano 15 definicji. Niniejsza norma ma zastosowanie do hydrantów wewnętrznych we wszystkich typach budynków, bez względu na ich przeznaczenie i sposób wykorzystania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 671-3:2002 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym
Data publikacji 18-02-2002
Data wycofania 15-07-2009
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 671-3:2000 [IDT], EN 671-3:2000/AC:2000 [IDT]
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 671-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 671-3:2009 - wersja polska