PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gaśnice przewoźne -- Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań

Zakres

Wymieniono zasady projektowania, badania typu i kontroli podczas produkcji, wzorcowania i klasyfikacji gaśnic przewoźnych oraz stosowaną metodę badania. Niniejsza norma ma zastosowanie do gaśnic przewoźnych zawierających około 20 kg proszku gaśniczego, środka gaśniczego na bazie wody lub CO2. Dotyczy gaśnic przewoźnych sterowanych przez operatora lub stopą. Niniejsza norma nie obejmuje pożarów testowych grupy C i grupy F, lecz stosowane środki gaśnicze mogą być efektywne dla tych grup pożarów. Pożary grupy D są uważane jako pożary bardzo specjalnego rodzaju i nie są objęte niniejszą normą, lecz mogą być przedmiotem krajowej specyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przewoźne -- Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań
Data publikacji 22-10-2010
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1866-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1866:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 1866-1:2007 - wersja angielska, PN-EN 1866:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.10