PN-M-51046:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania konstrukcyjne, materiałowe i eksploatacyjne oraz sposób przeprowadzania badań uszczelek do łączników według PN-M-51031, przełączników według PN-M-51042, nasad według PN-M-51038 i pokryw nasad według PN-M-51024, stosowanych do węży pożarniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51046:2015-07 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad
Data publikacji 27-07-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51046:1991 - wersja polska
ICS 13.220.10