PN-B-02865:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące projektowania instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej montowanej w budynkach i źródeł jej zasilania oraz zakres i metody badań na zgodność z projektem i wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-02865:1997/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02865:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02865:1972 - wersja polska
ICS 13.220.20, 91.140.60
Elementy dodatkowe PN-B-02865:1997/Ap1:1999P