PN-B-02865:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02865:1997 - wersja polska, PN-B-02861:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania, dotyczące projektowania w budynkach instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej oraz źródeł jej zasilania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02865:1972 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa
Data publikacji 18-09-1972
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.20, 91.140.60
Zastąpiona przez PN-B-02861:1994 - wersja polska, PN-B-02865:1997 - wersja polska