PN-B-02861:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Suche piony

Zakres

Ustalono wymagania dla suchych pionów w zakresie: miejsca instalowania, projektowania, konstrukcji, materiałów, parametrów hydraulicznych, badań i odbioru. Określono 13 rodzajów badań dla oceny każdego suchego pionu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02861:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Suche piony
Data publikacji 18-11-1994
Data wycofania 25-08-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02861:1976 - wersja polska, PN-B-02865:1972 - wersja polska
ICS 13.220.20