PN-M-51042:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51042:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Przełączniki

Zakres

Omówion przełączniki przeznaczone do łączenia węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych w pożarnictwie. Ustalono podział i oznaczenie, wymagania i badania oraz warunki pakowania, przechowywania i transportu przełączników. Na rysunkach podano wymiary części składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51042:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Przełączniki
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51042:1976 - wersja polska, PN-M-51045:1983 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51042:2015-07 - wersja polska