PN-M-51038:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51038:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Nasady

Zakres

Omówiono nasady przeznaczone do stosowania jako elementy połączeń szybkozłącznych węży pożarniczych. Ustalono podział i oznaczenie, wymagania i badania oraz warunki pakowania, przechowywania i transportu nasad. Na rysunkach podano wymiary części składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51038:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Nasady
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51045:1983 - wersja polska, PN-M-51038:1975 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51038:2015-08 - wersja polska