PN-M-51031:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51031:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Łączniki

Zakres

Omówiono łączniki tłoczne i ssawne do węży pożarniczych. Ustalono podział na typy i odmiany, oznaczenie, wymagania i badania oraz warunki pakowania, przechowywania i transportu łączników. Na rysunkach podano wymiary części składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51031:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Łączniki
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51031:1976 - wersja polska, PN-M-51035:1976 - wersja polska, PN-M-51045:1983 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51031:2015-07 - wersja polska