PN-HD 60364-5-559:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

Zakres

Podano wymagania dotyczące doboru i montażu opraw oświetleniowych oraz instalacji oświetleniowych stanowiących część instalacji stałej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-559:2010 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Data publikacji 23-03-2010
Data wycofania 22-10-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-559:2005 [IDT], HD 60364-5-559:2005/corrigendum Oct. 2007 [IDT], IEC 60364-5-55:2001 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-559:2003 - wersja polska, PN-HD 60364-5-559:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska