PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Zakres

Dotyczy szczególnie instalacji tymczasowych stosowanych przy budowie nowych obiektów budowlanych, robotach remontowych, inżynieryjnych, ziemnych i innych podobnych robotach. Nie ma zastosowania do instalacji objętych normą IEC 60621 lub innych instalacji, przeznaczonych do wyposażenia, w kopalniach powierzchniowych lub podobnych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Data publikacji 15-06-2010
Data wycofania 22-08-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-704:2007 [IDT], HD 60364-7-704:2007/corrigendum Apr. 2008 [IDT], IEC 60364-7-704:2005 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-704:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja angielska, PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10E