PN-HD 60364-7-704:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Zakres

Dotyczy szczególnie instalacji tymczasowych stosowanych przy budowie nowych obiektów budowlanych, robotach remontowych, inżynieryjnych, ziemnych i innych podobnych robotach. Nie ma zastosowania do instalacji objętych normą IEC 60621 lub innych instalacji, przeznaczonych do wyposażenia, w kopalniach powierzchniowych lub podobnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-704:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Data publikacji 18-04-2007
Data wycofania 15-06-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-704:2007 [IDT], IEC 60364-7-704:2005 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-704:1999 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska