PN-HD 60364-7-729:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru

Zakres

Dotyczy ochrony podstawowej i innych aspektów w obszarach z ograniczonym dostępem zawierających aparaturę rozdzielczą oraz aparaturę sterowniczą łącznie z wymaganiami dotyczącymi korytarzy obsługi i nadzoru

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-729:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru
Data publikacji 24-03-2010
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-729:2009 [IDT], IEC 60364-7-729:2007 [MOD]
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-729:2010/A11:2017-10E