PN-HD 60364-7-706:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu

Zakres

Dotyczy urządzeń zamontowanych na stałe w pomieszczeniach przewodzących gdzie swoboda ruchu osób jest ograniczona oraz dotyczy zasilaczy do urządzeń przenośnych stosowanych w takich pomieszczeniach. Pomieszczenie przewodzące z ograniczeniem ruchu składa się głównie z otaczających go metalowych lub innych przewodzących części wskutek czego zachodzi prawdopodobieństwo, że osoba dotknie dużą powierzchnią ciała otaczających go metalowch lub innych przewodzących elementów, a możliwość przerwania tego kontaktu jest ograniczona

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-706:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu
Data publikacji 26-06-2007
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-706:2007 [IDT], IEC 60364-7-706:2005 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-706:2000 - wersja polska
ICS 29.020, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-706:2007/A1:2021-03E