PN-IEC 60364-7-706:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-706:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

Zakres

Podano wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w instalacji w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi, głównie metalowymi i systemach zasilania aparatury w obrębie tych przestrzeni. Określono przestrzeń ograniczoną powierzchniami przewodzącymi, w której zachodzi prawdopodobieństwo dotknięcia dużą powierzchnią ciała otaczających elementów, a możliwość przerwania tego dotyku jest ograniczona

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-7-706:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
Data publikacji 22-12-2000
Data wycofania 01-02-2009
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-706:1983 [IDT], HD 384.7.706 S1:1991 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-706:2007 - wersja angielska