PN-IEC 60364-7-707:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

Zakres

Normą objęto uzupełnienia, zmiany i zastąpienia wymagań ogólnych, zawartych w innych arkuszach normy PN-IEC 60364. Podano wymagania specjalne dotyczące przyłączania urządzeń przetwarzania danych do zasilającej je instalacji elektrycznej obiektów budowlanych. Wzięto pod uwagę zapobieganie występowaniu napięć dodatkowych o niebezpiecznych wartościach, które mogą powstać podczas uszkodzenia ciągłości połączenia między filtrami przeciwko zakłóceniom radioelektrycznym a uziemieniem ochronnym

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-7-707:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 29-07-2015
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-707:1984 [IDT]
ICS 35.240.01, 91.140.50