PN-HD 60364-7-712:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

Zakres

Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych układów zasilania, łącznie z modułami prądu przemiennego

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-712:2007 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
Data publikacji 24-04-2007
Data wycofania 09-05-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-712:2005 [IDT], HD 60364-7-712:2005/corrigendum Apr. 2006 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2006 - wersja angielska
ICS 27.160, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja angielska, PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja polska