PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

Zakres

Niniejsza norma dotyczy instalacji elektrycznej systemów fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania całości lub części instalacji i /lub wytwarzania energii elektrycznej do sieci.
Norma dotyczy wyposażenia systemów PV i podobnie jak to ma miejsce w przypadku każdego innego elementu wyposażenia instalacji elektrycznej, odnosi się do jego doboru i stosowania w instalacji elektrycznej.
Instalacja elektryczna systemu PV zaczyna się od modułu PV lub zestawu modułów połączonych szeregowo kablami dostarczonymi przez producenta modułów i doprowadzonych do instalacji odbiorcy lub sieciowego punktu zasilania.
Wymagania zawarte w dokumencie dotyczą
- Systemów PV do zasilania instalacji niepołączonej z siecią,
- Systemów PV zasilających instalację równoległą do zasilania sieciowego,
- Systemów PV zasilających instalację jako alternatywne w stosunku do sieci źródło zasilania,
- odpowiedniej kombinacji wyżej wymienionych
Rozważane są wymagania odnośnie systemów PV z bateriami lub innymi zasobnikami energii.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
Data publikacji 09-05-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-712:2016 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2007 - wersja polska
ICS 27.160, 29.020, 91.140.50