PN-EN 62446-1:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62446 definiuje zakres wymaganych informacji oraz dokumentacji, która powinna być udostępniona klientowi po zakończeniu instalacji systemu PV przyłączonego do sieci elektroenergetycznej. Norma opisuje również testy odbiorcze, kryteria kontroli oraz dokumentację, której należy oczekiwać w celu weryfikacji czy instalacja została wykonana w sposób bezpieczny i czy system pracuje poprawnie. Dokument może być również wykorzystywany w celu okresowych kontroli systemu. Niniejsza część normy IEC 62446 została opracowana dla systemów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej nie wykorzystujących elementów magazynujących energię (np. akumulatorów) a także nie dla systemów hybrydowych. Niniejsza część normy IEC 62446 przeznaczona jest dla projektantów oraz instalatorów systemów PV przyłączanych do sieci elektroenergetycznej jako wzorzec mający na celu zapewnienia klientowi odpowiedniej dokumentacji. Poprzez uszczegółowienie spodziewanego minimum testów odbiorczych oraz kryteriów nadzoru, może być ona również pomocna przy weryfikacji/kontroli systemu PV przyłączonego do sieci zarówno bezpośrednio po jego zainstalowaniu jak i podczas kolejnych testów, w procesie utrzymania systemu czy też jego modyfikacji. Niniejsza część normy IEC 62446 definiuje różne procedury testowe odpowiednie dla różnego rodzaju systemów tak by zastosowana procedura była adekwatna dla wielkości, typu oraz stopnia złożoności konkretnego systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62446-1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62446-1:2016 [IDT], IEC 62446-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62446:2010 - wersja angielska
ICS 27.160
Elementy dodatkowe PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01E