PN-EN IEC 62446-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 2: Systemy podłączone do sieci -- Utrzymanie systemów PV

Zakres

Niniejszy rozdział odnośnie Części 1 ma zastosowanie z następującym wyjątkiem:

Uzupełnienie:
Niniejsza Część 2 IEC 62446 opisuje podstawowe wymagania i wytyczne związane z utrzymaniem, serwisowaniem a także tych dotyczących wydajności systemów PV podłączonych do publicznej sieci energetycznej. Procedury utrzymania obejmują:
• Podstawowa konserwacja elementów systemu i połączeń w celu zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa a także ochrony przeciwpożarowej;
• Środki naprawcze i sposoby usuwania awarii;
• Bezpieczeństwo obsługi.

Niniejszy dokument obejmuje również elementy konserwacji w celu maksymalizacji wymaganej wydajności, takie jak mycie modułów i czyszczenie porostów. Podsumowano szczególne aspekty specyficzne dla systemów dachowych lub naziemnych. Niniejszy dokument nie obejmuje systemów nie podłączonych do sieci, zawierających akumulatory lub inne elementy magazynujące energię, jednak niektóre jej części mogą być stosowane do obwodów elektrycznych PV tych systemów.

Potwierdzenie zgodności systemu z odpowiednimi normami projektowymi i instalacyjnymi jest objęte Częścią 1 dokumentu i ma miejsce podczas wstępnego uruchamiania obiektu.

Konserwacja systemów PV fotowoltaicznych jest często umieszczana w terminarzu prac związanych z działaniem i obsługą systemu (O&M). Niniejsza norma nie dotyczy procesów operacyjnych o charakterze biznesowym lub zarządczym (np. prognozowania, zachęt cenowych dla instytucji użyteczności publicznej, itp.) lub innych aspektów wynikających z czynników innych niż podstawowe warunki pracy, bezpieczeństwo i wydajność systemu.

Celami niniejszego dokumentu są:
• Określenie podstawowego zestawu wymagań związanych z utrzymaniem, które mogą się różnić w zależności od rodzaju systemu (na budynku mieszkalnym, komercyjnym, użyteczności publicznej), właściciela bądź wymagań finansowych.
• Określenie dodatkowych czynności związanych z utrzymaniem, zalecanych lub opcjonalnych.
• Identyfikacja czynników, które należy zastosować w celu określenia odpowiednich odstępów konserwacyjnych.
• Upewnienie się, że zdalne metody diagnostyczne są dozwolone jako sposób okresowej weryfikacji systemu, identyfikacji problemu i wczesnego wykrywania awarii.
• Zapewnienie, że alternatywne sposoby osiągania wymagań związanych z utrzymaniem systemu mogą być stosowane tak by mieściły się w zakresie wymagań związanych z innowacją, metodami specyficznymi dla producenta, zmieniającymi się wymaganiami klienta itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62446-2:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 2: Systemy podłączone do sieci -- Utrzymanie systemów PV
Data publikacji 18-12-2020
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62446-2:2020 [IDT], IEC 62446-2:2020 [IDT]
ICS 27.160