PN-EN 50618:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy giętkich jednożyłowych kabli i przewodów zasilających, o usieciowanej izolacji i powłoce, charakteryzujących się małą emisją dymu i niezawierających halogenów. Dotyczy w szczególności kabli i przewodów stosowanych po stronie stałoprądowej (DC) systemów fotowoltaicznych, przy napięciu znamionowym 1,5 kV prądu stałego między żyłami oraz między żyłą a ziemią.

Kable i przewody są przeznaczone do stosowania z urządzeniami klasy II.

Normalna, maksymalna temperatura żyły przewodu wynosi 90 °C, przy czym dopuszcza się eksploatację w temperaturze żyły 120 °C przez maksymalnie 20 000 godzin, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 90 °C.

UWAGA – Oczekiwany czas użytkowania w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak określono w niniejszej normie, wynosi co najmniej 25 lat.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50618:2015-03 - wersja polska
Tytuł Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
Data publikacji 04-12-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50618:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.060.20