PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

Zakres

W niniejszej części IEC 61730 określono i opisano podstawowe wymagania konstrukcyjne dla modułów fotowoltaicznych (PV) w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji elektrycznej i mechanicznej. Przedstawiono szczegółowe zagadnienia mające na celu ocenę zapobiegania porażeniu elektrycznemu, zagrożeniom pożarowym i obrażeniom ciała powodowanymi narażeniami mechanicznymi i środowiskowymi. W niniejszej części IEC 61730 odniesiono się do konkretnych wymagań konstrukcyjnych. W IEC 61730-2 określono wymagania dotyczące badań.

W niniejszej wieloczęściowej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania IEC dotyczące modułów fotowoltaicznych do zastosowań naziemnych odpowiednich dla ich długotrwałej eksploatacji w naturalnych warunkach zewnętrznych. Niniejszą normę przeznaczono do stosowania do wszystkich materiałów używanych w naziemnych modułach płaskich, takich jak moduły z krystalicznego krzemu czy moduły cienkowarstwowe.

Zastosowanie modułów PV objętych niniejszą normą ograniczone jest do maksymalnego napięcia prądu stałego systemu, które wynosi 1 500 V.

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania podstawowe dla różnych zastosowań modułów PV, ale nie można uważać, że uwzględniono w niej wszystkie przepisy krajowe czy regionalne. Nie zamieszczono w niej wymagań szczegółowych, np. dotyczących zastosowań budowlanych, morskich i samochodowych.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie odnosi się do szczególnych wymagań dla produktów, które łączą moduł PV ze sprzętem do konwersji mocy, elektroniką służącą do monitorowania lub kontroli, takich jak zintegrowane falowniki, konwertery lub wymagań dotyczących funkcji odłączających wyjścia.

Chociaż części niniejszej normy mogą mieć zastosowanie do płaskich modułów PV o niskim wewnętrznie generowanym poziomie koncentracji poniżej 3 razy, to jednak nie została ona napisana specjalnie by odnosić do tego typu problemów.

Niniejszą Normę Międzynarodową opracowano, aby zapewnić spójność z sekwencjami badań w normie wieloczęściowej IEC 61215, tak że pojedynczy zestaw próbek może być wykorzystany do przeprowadzenia zarówno oceny bezpieczeństwa, jak i kwalifikacji konstrukcji modułu fotowoltaicznego.

Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest określenie wymagań dotyczących konstrukcji modułów fotowoltaicznych w odniesieniu do bezpieczeństwa. Wymagania te mają na celu zminimalizowanie niewłaściwego zastosowania i niewłaściwego użytkowania modułów PV lub uszkodzenia ich komponentów, które mogłyby spowodować pożar, porażenie elektryczne i obrażenia ciała.

Zaleca się, aby dodatkowe wymagania konstrukcyjne, określone w odpowiednich normach ISO lub w przepisach krajowych lub lokalnych regulujących instalację i użytkowanie modułów fotowoltaicznych w miejscach przeznaczenia, były brane pod uwagę jako uzupełnienie wymagań zawartych w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja polska
Tytuł Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
Data publikacji 10-10-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 61730-1:2018 [IDT], IEC 61730-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 61730-1:2007 - wersja angielska, PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06 - wersja angielska
ICS 27.160