PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami

Zakres

Niniejszy rozdział zawiera postanowienia dotyczące ograniczania napięć w celu osiągnięcia koordynacji izolacji w przypadkach opisanych w: IEC 60364-4-443, IEC 60664-1, IEC 62305-1, IEC 62305-4 i IEC 61643-12.
Postanowienia niniejszego rozdziału ukierunkowano głównie na dobór i montaż urządzeń do ograniczania przepięć przejściowych (SPD), zgodnie z wymaganiami rozdziału 443 w IEC 60364-4-44 i normy IEC 62305 lub z wymaganiami określonymi w inny sposób.
Niniejszy rozdział nie dotyczy elementów ograniczających przepięcia, które mogą być częścią składową przyłączanej do instalacji aparatury.
UWAGA Dalsze informacje można znaleźć w IEC 61643-12.
Niniejszy rozdział ma zastosowanie do obwodów elektroenergetycznych prądu przemiennego. O ile ma to zastosowanie, wymagania niniejszego rozdziału mogą mieć zastosowanie do obwodów elektroenergetycznych prądu stałego.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 13-05-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
Data publikacji 04-04-2016
Data wycofania 06-10-2022
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-534:2016 [IDT], IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-5-534:2012 - wersja polska
ICS 29.130, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska