PN-HD 60364-5-534:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

Zakres

Punkt ten zawiera postanowienia dotyczące ograniczenia napięć w celu osiągnięcia koordynacji izolacji w przypadkach opisanych w: HD 60364-4-443, EN 60664-1, EN 62305-4 i CLC/TS 61643-12. Do ochrony przed przepięciami mogą być stosowane: SPD, specjalne transformatory separacyjne, filtry lub ich kombinacja. Punkt ten zawiera wymagania dotyczące doboru i montażu: urządzeń do ograniczenia przepięć (SPD) w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych w celu uzyskania redukcji przepięć przejściowych pochodzenia atmosferycznego przenoszonych przez zasilającą sieć rozdzielczą i przepięć łączeniowych; SPD do ochrony przed przepięciami przejściowymi wywoływanymi przez wyładowania piorunowe bezpośrednie lub występujące w pobliżu budynków chronionych przez urządzenia piorunochronne. Niniejszy punkt nie dotyczy elementów ograniczających przepięcia, które mogą być częścią składową przyłączanej do instalacji aparatury. Obecność takich części składowych może wpływać na zachowanie się w instalacji głównych urządzeń do ograniczania przepięć i może wymagać dodatkowej koordynacji. Niniejszy punkt obejmuje również ochronę przed prądem przetężeniowym i przed konsekwencjami wynikającymi z uszkodzenia SPD. Niniejszy punkt ma zastosowanie do obwodów elektroenergetycznych prądu przemiennego. Wymagania niniejszego punktu mogą mieć zastosowanie do obwodów elektroenergetycznych prądu stałego w stopniu, w jakim są przydatne. W przypadku zastosowań specjalnych mogą być potrzebne inne lub dodatkowe wymagania - zamieszczone w Części 7 dokumentu HD 60364

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-534:2012 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami
Data publikacji 23-05-2012
Data wycofania 04-04-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-534:2008 [IDT], IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska
ICS 29.130, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja polska