PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Zakres

Zapewnienie wymagań i zaleceń dotyczących instalacji elektrycznych ma na celu uniknięcie lub zmniejszenie wpływu na nie zaburzeń elektromagnetycznych. Zasady niniejszej części nie mają zastosowania do systemów, które znajdują się całkowicie lub częściowo pod nadzorem publicznych firm zasilania elektroenergetycznego (patrz zakres HD 60364-1:2008), chociaż zakłócenia napięciowe i zaburzenia elektromagnetyczne mogą być przewodzone lub indukowane w instalacjach elektrycznych przez takie systemy zasilające

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
Data publikacji 25-06-2012
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-444:2010 [IDT], HD 60364-4-444:2010/corrigendum Jul. 2010 [IDT], IEC 60364-4-44:2007 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-4-444:2010 - wersja angielska
ICS 91.140.50