PN-HD 60364-4-444:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Zakres

Podano informacje projektantom obiektów budowlanych oraz projektantom i instalatorom instalacji elektrycznych o niektórych rozwiązaniach instalacji, które mogą ograniczyć zaburzenia elektromagnetyczne. Podano podstawowe zalecenia mające na celu ograniczenie tych zaburzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-4-444:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
Data publikacji 25-08-2010
Data wycofania 25-06-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-444:2010 [IDT]
Dyrektywa 2004/108/EC
Zastępuje PN-IEC 60364-4-444:2001 - wersja polska
ICS 91.140.50, 33.100.20
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska