PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

Zakres

Wprowadzono zmiany we Wprowadzeniu, w rozdziałach: 2,3 i 4 oraz podrozdziałach 6.1, 6.2, 6.3.1.1, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.3.1, 7.4.1.2, 11.1, 11.6 oraz w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi
Data publikacji 17-11-2020
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50310:2016/A1:2020 [IDT]
ICS 91.140.50, 35.020