PN-EN 50310:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i przedstawiono zalecenia obowiązujące przy projektowaniu i instalacji połączeń (połączeń wyrównawczych) pomiędzy różnymi elementami przewodzącymi prąd elektryczny w budynkach i innych obiektach budowlanych, w których - w trakcie ich budowy lub remontu - ma być instalowany sprzęt informatyczny (IT) a bardziej ogólnie sprzęt telekomunikacyjny; należy nimi się kierować w celu: a) zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń elektrycznych dla tego rodzaju sprzętu i jego okablowania połączeniowego; b) zapewnienia instalacjom telekomunikacyjnym niezawodnego poziomu odniesienia dla sygnałów - co może poprawić odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Wymagania podane w niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych na terenach, o których mowa w EN 50174-2 (np. mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i centrów przetwarzania danych), ale informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w przypadku innego rodzaju budynków i budowli.
UWAGA Centra telekomunikacyjne (budynki operatorów telekomunikacyjnych) są omówione w ETSI/EN 300 253.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych o napięciu przewyższającym 1 000 V AC. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektroenergetycznych instalacji zasilających nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej i są ujęte w innych normach i rozporządzeniach. Informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być jednak pomocne w spełnieniu tych norm i rozporządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50310:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi
Data publikacji 27-09-2016
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50310:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50310:2012 - wersja polska
ICS 91.140.50, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11E