PN-EN 50310:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50310:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

Zakres

Podano minimalne wymagania jakie - dla zapewnienia ochrony sprzętu i okablowania przed zagrożeniami elektrycznymi - powinny spełniać sieci i połączenia uziemiające (wyrównawcze) w budynkach, w których zainstalowany będzie sprzęt informatyczny. Ponadto w niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i zalecenia jakie powinny spełniać sieci i połączenia uziemiające (wyrównawcze) przeznaczone dla instalacji informatycznych aby zapewnić niezawodny poziom odniesienia dla sygnałów i odpowiednią odporność na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone przez sieć uziemiającą. Wymagania podane w niniejszej Normie Europejskiej odnoszą się do wszystkich typów budynków: od lokali mieszkalnych do wielkich zabudowań komercyjnych i przemysłowych. W przypadku budynków centrów operacyjnych należy kierować się ETSI EN 300 253. Pojęcia użyte w niniejszej Normie Europejskiej są zgodne z ETSI EN 300 253

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50310:2012 - wersja polska
Tytuł Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
Data publikacji 07-09-2012
Data wycofania 27-09-2016
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50310:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50310:2011 - wersja angielska
ICS 91.140.50, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 50310:2016-09 - wersja angielska