PN-EN 15269-20:2010 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych

Zakres

Dotyczy jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych zespołów drzwiowych rozwieranych: o konstrukcji stalowej, o konstrukcji drewnianej (włączając w to drzwi profilowe przeszklone w ramach drewnianych), profilowe przeszklone w ramach metalowych. Opisano metodologię rozszerzania zastosowania wyników badań otrzymanych z badania(ń) przeprowadzonego(ych) zgodnie z EN 1634-3. W zależności od wykonania odpowiedniego(nich) badania(ń), rozszerzone zastosowanie może obejmować klasyfikację(e) w zakresie dymoszczelności w temperaturze otoczenia (Sa) i w zakresie temperatury podwyższonej (Sm) oraz zmiany wszystkich lub niektórych z następujących elementów: elementów przeszklonych, kratek pęczniejących i/lub wentylacyjnych, paneli bocznych, paneli górnych, okuć budowlanych, wykończeń dekoracyjnych, uszczelnień pęczniejących, dymowych, przylgowych, akustycznych, alternatywnej(ych) konstrukcji mocującej(ych)

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15269-20:2010/Ap1:2013-07P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-20:2010 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych
Data publikacji 10-09-2010
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-20:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15269-20:2009 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN 15269-20:2010/Ap1:2013-07P