PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje zespoły drzwiowe i otwieralne okna, rozwierane lub wahadłowe, przeszklone, o obramowaniu stalowym (każdy rodzaj) i aluminiowym.
W niniejszym dokumencie opisano metodykę rozszerzania zastosowania wyników badania(-ń) przeprowadzonego(-ych) zgodnie z EN 1634-1.
W zależności od zakresu i sposobu przeprowadzenia badania lub badań wybranego(-ych) spośród tych wskazanych w Rozdziale 4, rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre z następujących elementów:
- klasyfikację(e) w zakresie tylko szczelności ogniowej (E), szczelności ogniowej / natężenia promieniowania (EW) lub szczelności ogniowej / izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2);
- drzwi i otwieralne okna;
- skrzydło(-a) drzwiowe / okienne;
- przeszklenia i panele nieprzeszklone, w drzwiach i otwieralnym oknie;
- okucia budowlane;
- wykończenia dekoracyjne;
- uszczelnienia pęczniejące, przylgowe lub akustyczne;
- alternatywną(e) konstrukcję(e) mocującą(e).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym
Data publikacji 08-11-2016
Liczba stron 133
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-5:2014+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15269-5:2014-08 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08E