PN-A-85701:1964 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Krew zwierząt rzeźnych i jej pochodne

Zakres

Przedmiotem normy jest krew pochodząca z uboju trzody chlewnej, bydła, cieląt, owiec i koni oraz pochodne krwi, przeznaczone na cele farmaceutyczne, spożywcze, paszowe lub techniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85701:1964 - wersja polska
Tytuł Krew zwierząt rzeźnych i jej pochodne
Data publikacji 19-03-1964
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.99