PN-A-85702:1996 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Osłonki naturalne

Zakres

Ustalono podział na asortymenty w zależności od pochodzenia i nazwy anatomicznej. Podano wymagania ogólne i szczegółowe dla poszczególnych asortymentów. Określono program badań, sposób pobierania próbek, opis badań i ocenę partii. Podano sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85702:1996 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Osłonki naturalne
Data publikacji 16-01-1996
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10