PN-A-07005:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Produkty żywnościowe -- Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach

Zakres

Ustalono warunki przyjęcia produktów do chłodni, warunki klimatyczne w chłodni, ogólne zasady dotyczące przechowywania produktów. Wymagania szczegółowe przedstawiono w tablicach. Każda tablica dotyczy innej grupy produktów żywnościowych; uwzględniających nazwę produktu, wymaganą temperaturę przechowywania, i okres przechowywania w miesiącach. Podano również sposób badania warunków klimatycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-07005:2006 - wersja polska
Tytuł Produkty żywnościowe -- Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach
Data publikacji 13-07-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
Zastępuje PN-A-07005:1983 - wersja polska, PN-A-07005:1983/Az7:1999 - wersja polska
ICS 67.020
Elementy dodatkowe PN-A-07005:2006/Az1:2008P