PN-A-07005:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-07005:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Towary żywnościowe -- Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach

Zakres

Ustalono warunki przyjęcia towaru do chłodni, warunki klimatyczne w chłodni, ogólne zasady dotyczące przechowywania towarów. Wymagania szczegółowe przedstawiono w trzynastu tabelach. Każda tabela dotyczy innej grupy towarów żywnościowych; podaje nazwę towaru, wymaganą temperaturę przechowywania, stosowany obieg powietrza i okres przechowywania w miesiącach. Norma podaje sposób badania warunków klimatycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-07005:1983 - wersja polska
Tytuł Towary żywnościowe -- Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach
Data publikacji 29-11-1983
Data wycofania 13-07-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
Zastępuje PN-A-07005:1976 - wersja polska
ICS 67.020
Zastąpiona przez PN-A-07005:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-07005:1983/Az7:1999P