PN-R-04018:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego boru

Zakres

Ustalono dwa rodzaje metod: metoda spektrofotometryczna z kurkumia i metoda spektrofotometryczna z 1,1'-dwuantrimidem. Pierwsza metoda polega na pomiarze spektrofotometrycznym intensywności pomarańczowo-czerwonego zabarwienia kompleksu kurkuminy z borem w środowisku silnie kwaśnym. Druga metoda polega na reakcji 1,1'-dwuantrymidu z borem w czasie ogrzewania przez 2-4h w temperaturze 70-90 stopni Celsjusza w środowisku kwasu siarkowego i pomiarze intensywności ciemnoniebieskiego zabarwienia kompleksu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04018:1993 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego boru
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10