PN-R-04017:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnej miedzi

Zakres

Opisano dwa rodzaje metod: metoda kolorymetryczna z dwukupralem i metoda absorbcyjnej spektrometrii atomowej. Metoda kolorymetryczna polega na pomiarze spektrofotometrycznym intensywności żółtego zabarwienia związku miedzi powstałego w wyniku reakcji miedzi z dwukupralem w roztworze alkoholowym w środowisku kwaśnym. Metoda druga polega na selektywnej absorpcji promieniowania o długości fali 324,8 nm emitowanego przez lampę z katodą miedziową przez atomy miedzi

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04017:1992 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnej miedzi
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10