PN-R-04019:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego manganu

Zakres

Ustalono trzy rodzaje metod badań: spektrofotometryczną z nadsiarczanem amonowym (utlenianie jonów manganowych i pomiar intensywności fioletowego zabarwienia), spektrofotometryczną formaldoksymową (reakcja formaldoksymu z jonami manganu i pomiar intensywności zabarwienia komplexu) i metodą absorbcyjnej spektrometrii atomowej. Podano ocenę zawartości manganu w formie tabelarycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04019:1993 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego manganu
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10