PN-R-04020:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu

Zakres

Norma obejmuje dwie metody oznaczania: metodę spektrofotometryczną z żółcienią tytanową, metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Oznaczanie zawartości magnezu w glebie umożliwia prawidłową ocenę jakości gleby w celu ustalenia potrzeb nawozowych. Dotyczy to głównie gleb kwaśnych wymagających wapnowania i magnezowania. Określono czystość odczynników, dokładność ważenia oraz interpretację wyników. Podano: zasady metod, stosowane odczynniki. roztwory i aparaturę, przygotowanie wyciągu glebowego, próbę ślepą, wykonanie oznaczeń, obliczanie wyników i wynik końcowy oznaczania. Określono ocenę zawartości magnezu w glebie

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04020:1994 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 25-09-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10
Elementy dodatkowe PN-R-04020:1994/Az1:2004P